regulamin konkursu „OCEŃ I WYGRAJ Z SEIKO”

regulamin konkursu „OCEŃ I WYGRAJ Z SEIKO”

Regulamin konkursu „OCEŃ I WYGRAJ Z SEIKO”

M.G. Piskorz Sp.j, ul.Różana 2, 32-650 Kęty

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma M.G. Piskorz Sp.j, z siedzibą:  ul.Różana 2, 32-650 Kęty

NIP: 553-247-95-37

2. Fundatorem nagrody jest Firma SEIKO VISION ul. Wirażowa 119, Warszawa.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup jakichkolwiek soczewek okularowych progresywnych LUB Smart Zoom marki SEIKO.

6. Pozostawienie opinii o wrażeniach, obsłudze lub badaniu, które odbyło się w salonie w Google zgodnie z miejscem w którym usługa była wykonywana (poniżej Linki):

OPTYK  Punkt Widzenia – Kęty https://g.page/r/CZ4erjhv2sKKEB0/review

OPTYK  Punkt Widzenia – Jaworznohttps://g.page/r/CXhhq5wrvboJEB0/review

OPTYK  Punkt Widzenia – Żoryhttps://g.page/r/Ca6QEY3zKqPhEB0/review

OPTYK  Punkt Widzenia – Czechowice Dziedzicehttps://g.page/r/CTY3cNtxdgC0EB0/review

OPTYK  Punkt Widzenia – Sosnowiechttps://g.page/r/CZpEkGlIZzmNEB0/review

OPTYK  Punkt Widzenia – Dąbrowa Górniczahttps://g.page/r/CZOIc4ljHLo-EB0/review

OPTYK  Punkt Widzenia – Tychyhttps://g.page/r/CUN4VWzKhRyGEB0/review

7. Konkurs trwa od 1.08.2022 do  31.08.2022 do końca dnia

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 2.09.2022 r. za pośrednictwem fanpage’a Optyka Punkt Widzenia.

9. Konkurs odbywa się w salonach stacjonarnych jak w pkt. 6

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na:

Wystawieniu jak najciekawszej opinii w Google, która będzie dotyczyła konkretnej lokalizacji w której był dokonany zakup soczewek okularowych progresywnych lub Smart Zoom marki SEIKO

11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca

13. Najciekawsza, najlepsza, opinia zostanie wybrana przez głosowanie naszej wewnętrznej kapituły złożonej z 6 przedstawicieli wszystkich salonów Optyk Punkt Widzenia

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest ekskluzywny zegarek marki SEIKO o wartości 1000 zł.

18. Nagrodę można odebrać osobiście lub prześlemy listem poleconym.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

Reklamacje

23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@optykpunktwidzenia.pl  

24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku – OCEŃ I WYGRAJ Z SEIKO

25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest M.G. Piskorz Sp.j, z siedzibą:  ul.Różana 2, 32-650 Kęty. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (adres e-mail).

27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Optyk Punkt Widzenia

28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

30. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Optyk Punkt Widzenia.

32. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.