Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu Facebook

I. Organizator

Organizatorem promocji jest Optyk Punkt Widzenia M.G. Piskorz S.J. z siedzibą pod adresem ul. Różana 2, 32-650 Kęty zwany w niniejszym regulaminie „Organizatorem”.

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzowanie marki Optyk Punkt Widzenia.

III. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadające konto na portalu internetowym Facebook (dalej: „Uczestnik”/„Uczestnicy”). Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą wyrażoną rodziców lub opiekunów prawnych.

IV. Czas trwania konkursu

I etap 16-29 marca 2020

II etap 1-13 kwietnia 2020

V. Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać następujące zadanie konkursowe: I etap: dodanie komentarza ze zdjęciem w okularach korekcyjnych lub przeciwsłonecznych (facebook.com/optykpunktwidzenia), II etap wyłonione zdjęcia z I etapu zostaną zamieszczone na Facebooku i poddane głosowaniu na zasadzie polubień
 2. Pierwsze miejsce zajmie osoba z największą liczbą polubień, odpowiednio drugie, trzecie i czwarte miejsce z mniejszą ilością polubień.
 3. Jury ogłosi zwycięzcę konkursu najpóźniej do dnia 15.04.2020 roku.
 4. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 5. Organizator promocji skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu i poinformuje o zwycięstwie najpóźniej do dnia 15.04.2019 roku. Realizacja bonu konkursowego nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w salonie.

VI. Nagroda w promocji

 1. Nagrody

    Za 1 miejsce Okulary przeciwsłoneczne Ray Ban

    Za 2 miejsce okulary przeciwsłoneczne Solano

    Za 3 miejsce okulary przeciwsłoneczne Anne Marii

    Za 4 miejsce Bon 50 zł do wykorzystania w dowolnym salonie optycznym Optyk Punkt Widzenia (Kęty, Czechowice-Dziedzice, Żory, Tychy, Jaworzno).

   2. W sytuacji przekroczenia kwoty bonu należy dopłacić różnicę w cenie.

   3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas trwania promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników promocji przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu, w tym ogłoszenia wyników promocji, przekazania Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji oraz do celów podatkowych i księgowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w konkursie, w szczególności wydania nagrody. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Uczestnicy konkursu maja prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych Osobowych,
 • treść niniejszego regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora
 • Klient odbierając nagrodę, zobowiązany jest do podpisania protokołu potwierdzającego jej odbiór,
 • dane personalne zbierane są wyłącznie w celu realizacji promocji,
 • dane personalne Klientów pozostaną wyłącznie do wglądu Organizatora.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19).

 

Holler Box